Grafická značka advokáta Adama Dvořáčka vychází z požadavku jedinečně reprezentovat jeho osobu a odlišit jej v rámci profesní činnosti. Jméno Adam pochází z hebrejštiny a zde se tak první písmeno hebrejské abecedy stává zároveň osobním symbolem nositele. Barevné podání loga odráží nejen osobní preferenci, ale je zároveň odkazem na stavovskou příslušnost k advokacii. Asymetrické umístění hebrejského písmena v modrém poli je dynamickým ztvárněním nutnosti rozhodovat se v komplikovaném světě. Tvar tak může připomínat rozcestí a posláním advokáta je pomoci s volbou správného směru. Stejný řez bezpatkového písma použitý v obou řádcích textové části staví na roveň Adama Dvořáčka s jeho povoláním neboť advokacie je vykonávána osobně.

Jednotný vizuální styl akcentuje stabilitu, solidnost a důvěryhodnost nositele.

AD-16AD-1404
< Home