Společnost GRANTVISION je jedním z předních poskytovatelů dotačního poradenství a konzultačních služeb pro soukromý sektor, municipality a neziskové organizace. Specializace je zacílena na oblast strukturálních fondů EU, investiční pobídky a oblast veřejných zakázek, a to na základě stále zvyšující se poptávky po profesionálních službách dotačního poradenství a v rámci zachování vysoké míry úspěšnosti při získávání dotačních prostředků. Grafický symbol je tvořen segmentem písmene “G” symbolizující název společnosti. Vhodně řešený výřez písmene “G” odkazuje také na písmeno “e”, což symbolizuje evropskou měnu.

GRANTVISIONs-12121113
< Home