Občanské sdružení Důl architektury bylo založeno trojicí havířovských architektů za účelem zabránit demolici cenné železniční výpravny v Havířově. Ta byla postavena v 60. letech architektem Josefem Hrejsemnou v tzv. bruselském stylu. Grafická značka loga vychází z tvarosloví nádražní haly, zejména pak zavěšené prosklenné fasády a typických diagonál. Ostravsko bylo ve svém rozvoji po 2. světové válce místem hojného stavebního ruchu. Vznikala zde nová města Havířov a Poruba. České dráhy společně s městem Havířov plánuji demolici této haly v roce 2013.

01IMG_4521
< Home