Ústav navrhování 1 je dynamickým pracovištěm na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Grafický návrh loga vychází z jeho názvu. Značka je logotypem zkratky UN1. Ústav se dlouhodobě zabývá výukou navrhování malých staveb, především domů pro bydlení, což představuje stylizovaný dům v grafické značce. Logo je v základní barevnosti oranžové. Je možné ho používat v inverzní i černobílé podobě. Postupně se začíná objevovat na studentských prací a především na webových stránkách ústavu.

zatisivyvoj
< Home