Do roku 2006 jsem používal značku, kterou jsem si vytvořil na střední škole. Nové potřeby a ovlivnění brněnským prostředím zapříčinilo, že jsem se rozhodl vytvořit moderní minimalistickou značku, která bude obsahovat písmena A a G a bude vhodná k prezentaci školních a jiných projektů. Vznikl symbol, v kterém málokdo rozpozná ukrytá písmena A a G. Symbol může představovat minimalistický rodinný dům s nárožním oknem a vstupem. Značka je již neodmyslitelnou součástí mé osobní identity, je používána v písemném styku na hlavičkových dopisních papírech, na vizitkách a také jako tapeta v PC.

logo AG inverznivyvoj_IIDSC01706
< Home