K typovým projektům mají architekti jistou averzi a to z důvodu, že domy by se měly navrhovat do konkrétního místa a při tom brát v úvahu místní podmínky, potenciál území, orientaci ke světovým stranám a další aspekty. Proto jsme se snažili nenavrhovat typový projekt, který by byl na různá území osazován bezhlavě, ale hledali jsme formu, která by se tvářila jako typový projekt, ale zároveň umožňovala přizpůsobit se téměř každé lokalitě vhodné k výstavbě. Navrhli jsme několik dispozic obytných buněk, které se dají skládat do různě velkých a rozmanitých dvorců. Ukázkové 3 dvorce obsahují 20  nebo 21 bytů o velikosti 2+KK, vstupní hlavní budovu se společenskými sály a bytem správce. Půdorysný rastr jsme změnili ze 7x7 m na 8x6 m a tím jsme dosáhli většího počtu bytů na menší ploše. Každý byt obsahuje vstupní prostor s vestavěným nábytkem a vstupy do ložnice, koupelny a obývacího prostoru s kuchyňským koutem a stolováním. K několika bytům náleží skladovací prostory ve formě přístavku před vstupem do bytu. Téměř všechny byty jsou otočené kuchyní do dvora umožňující sledovat aktivity. Pouze jedna varianta severních bytů, aby se splnila norma o oslunění, se obytnými místnostmi obrací do dvora a byty jsou zpřístupněny z chodby při severním průčelí dvorce. Hlavní vstupní budova může být součástí celého dvorce nebo jako solitérní dvoupodlažní objekt. V prvním případě je pohyb zcela bezbariérový. Každá vstupní budova obsahuje byt a kancelář správce (kancelář je ve dvou případech přístupná i z bytu), televizní místnost, kuchyňku a jídelnu. Do dvora je vždy minimálně jeden vjezd pro nákladní automobil.

Všechny zmíněné 3 varianty dvorců jsou s pultovou střechou, jehož zadní strana opticky zvyšuje objekt. Celý krov je navržen ze sbíjených dřevěných vazníků, které zároveň slouží jako nosná konstrukce pro podhledy. Materiál plechové střešní krytiny je titan-zinek. Jedinou výjimku tvoří dvoupodlažní vstupní budova, která je navržena s železobetonovými stropy a plochou zatravněnou střechou. Objekty mají silikonovou tenkovrstvou omítku na zateplovacím systému tl. 100 mm v barvě bílé. Okna jsou v barvě šedé. Výraznými prvky na fasádě je barevně odlišený hlavní vstup (markýza, zádveří), vstupy do jednotlivých bytů, kastlíky na žaluzie, krycí maska okapu a skladovací boxy ve dvoře. Další stavby těchto dvorců stavěných po České republice by se mohly lišit právě v barevnosti těchto výrazných prvků a tím založit rozpoznávací systém mezi jednotlivými dvorci.

Vnitřní dvůr je navržen ve formě náměstí, tj. vydlážděná plocha se zatravněnými částmi a vodním prvkem. K dispozici jsou zabudované lavičky před velkým sálem jehož okna se dají zcela otevřít a tím propojit minimálně dva sály s dvorem. Tento prostor je vyhrazený pro kulturní akce. Lákadlem pro seniory může být možnost „ulehnout v trávě“, což umožňují lehátka se zatravněným povrchem. Návrh vnitřního dvora je jen orientační a nebyl předmětem zadání.

Bydleni_senioru_navrh_5Bydleni_senioru_navrh_6Bydleni_senioru_navrh_4Bydleni_senioru_navrh_1Bydleni_senioru_navrh_2Bydleni_senioru_navrh_3Bydleni_senioru_navrh_7Bydleni_senioru_navrh_8Bydleni_senioru_navrh_9P2510_bydleni_senioruP2511_bydleni_senioruP2512_bydleni_senioruP2513_bydleni_senioruP2514_bydleni_senioru

spolupráce:
Tomáš Kocourek

zadavatel:
Jaroslav Plesník,
Senior Park, a.s.

konzultace:
doc.Ing.arch. Dagmar Glosová, CSc.

< Home