Úkol z předmětu Architektura má dokázat schopnost studentů navrhnout malou stavbu dle zadání.

Památník je řešen jako „kamenná stolička“ ve tvaru kvádru se stolem uvnitř. Čtyři „brány“ symbolizují čtyři světové strany, čtyři světadíly (Evropa, Amerika, Asie, Afrika), čtyři třídy (A, B, C, D) a čtyři roky studia na škole. Každý vstup („brána“) je věnován jedné třídě a na výseči stolu je jméno třídního učitele, třída a jména studentů ve třídě. Text bude na vyleštěné desce stolu vybroušen a větší nápisy vyfrézovány do hloubky. Další variantou je připevnění měděné desky s textem vystupující nad rovinu stolu.

pomník5

3. ročník, SPŠ stavební v Havířově
předmět Architektura

spolupráce:
Lukáš Baštinský, David Filipek

konzultace:
Ing. Jan Smejkal

 

< Home