Dům jsem nazval Mies van der Rohe a to i přesto, že se vůbec nepodobá žádným stavbám tohoto architekta. Při návrhu jsem se inspiroval návrhem cihlové vily Miese, u které horizontální zdi vybíhají ze středu domu do krajiny. Tomuto domu se podobala jedná má čmáranice a tak vznikl i název. Dům je dvoupodlažní se zelenou střechou a s dominantní cihlovou stěnou, která kryje schodiště propojující všechny úrovně. V interiéru jsem se inspiroval Müllerovou vilou od Adolfa Loose a obývací prostor je několika úrovněmi (galeriemi) propojen s 2. podlažím. Dům má výraznou střešní římsu s atikou a dává domu charakteristický výraz. Téměř všechny okna jsou francouzská od podlahy až ke stropu. Dům je pak jasně určen vertikálami oken a horizontálami teras a střechy.

P1901_rocnikovy_projektP1902_rocnikovy_projektP1903_rocnikovy_projektP1904_rocnikovy_projektP1905_rocnikovy_projektrd rocnikovy projekt KOC 3 rocnik_studie_Page_1rd rocnikovy projekt KOC 3 rocnik_studie_Page_2rd rocnikovy projekt KOC 3 rocnik_studie_Page_3

3. ročník, SPŠ stavební v Havířově
předmět Konstrukční cvičení

konzultace:
Ing. Ivan Perhala

< Home