Atriový dům jako jeden ze stavebních typů intenzivní zástavby byl použit  pro urbanistický návrh obytné čtvrti

Studie se zabývá možnými variacemi jedné základní verze domu pro různý počet obyvatel (rodina s dvěma dětmi, rodina s třemi dětmi a rodina se dvěma dětmi a prarodičemi). Dům ve tvaru písmene L umožňuje několik typů kobercového zastavění při různém pootočení půdorysu a orientaci ke světovým stranám.  Fasády domu jsou kombinací bílé omítky, cihelného zdiva (popř. obkladu) a dřevěných doplňků. Střechy jsou ploché, zatravněné.

půdorysyperspektivapohledyvizualizace

ZS 2007-2008   3. ročník (Ljubljana)
Stanovanjske stavbe

konzultace:
prof. Igor Kalčič, univ.dipl.inž.arh.

< Home