Architektonická studie řeší novostavbu rodinného domu v obci Skřípov. Návrh respektuje zadání investorů s ohledem na výškopisné a polohopisné zaměření parcely, fotodokumentaci místa a studia daného místa v návaznosti na širší okolí.

Při navrhování byl kladen hlavní důraz na jasné strukturování prostor domu. Dům je orientován podélně k jižní straně a umístěn na pozemku tak, aby všechny obytné místnosti byly prosluněny zimním sluncem. Stínění okenních otvorů zabraňuje přehřívání vnitřních prostorů v letních měsících. Na východní straně domu je umístěno kryté parkovací stání pro dva osobní automobily. Přístup k domu je bezbariérový ze severní strany. Půdorys domu je ve tvaru písmene L o rozměrech 13,2 x 7,8 m. Dům je zastřešen sedlovou střechou s výškou hřebene 5,4 m od upraveného terénu, čímž splňuje požadavek regulačního plánu. Dům je prostorově úsporný s dispozičně jasně oddělenou zónou společenskou od zóny klidové. Přístup je ze severní strany krytým závětřím a zádveřím s funkcí šatny. Hlavní obytný prostor s krbovou vložkou a s přístupem na jižní terasu je převýšený (světlá výška 4,5 m). Převýšená je i ložnice v klidové zóně. Tím jsou jasně vymezené dva hlavní obytné prostory s přístupem do zahrady pro dva uživatele domu. Z pracovny je po žebříku přístupné podkroví, které může sloužit k příležitostnému spaní.

Rodinný dům je vystavěn z cihelných keramických bloků s tepelnou izolací z minerálních desek. Stropní konstrukce jsou systémové a dřevěné. Fasáda je omítnuta vápennou omítkou. Střešní krytina je z plechových falcovaných pásů. Výplně otvorů jsou z dřevěných europrofilů s izolačním trojsklem vyplněným argonem.

zastavěná plocha 92,81 m2
podlažní plocha 73,27 m2
obestavěný prostor 396,43 m3

styl copypůdorysobr (26)obr (38)obr (34)obr (36)vizualizace_05_int_kuchyněvizualizace_06_int_obývákvizualizace_07_int_z okna

investor:
Ing. Jana Štěpánovská

spolupráce:
Bc. Tomáš Kocourek

< Home