Knihovna je tvořena dvěma objemy. Krychle určena pro studium a přednášky a kvádr pro skladování knižního fondu. Oba objemy jsou spojeny komunikačním krčkem na celou výšku objektu. Hlavní objekt s vnitřním atriem osvětleným ze shora světlíkem nabízí klidné místo ke studiu. V přízemí se nachází malá kavárna a šumějící voda v bazénku v prostoru atria. V objektu skladu se v 1.NP nachází přednášková místnost, v 2.NP je administrativa knihovny. V dalších 5  podlažích je sklad. V návrhu se uplatňuje rytmizace okenních ploch. Velké prosklené plochy pro potřeby studia a úzké okna skladu. Sklad nepotřebuje tolik světla, ale spíše upřednostňuje šero. V suterénu objektu se nacházejí výstavní prostory. Objekt je bezbariérový.

knihovna2knihovna3knihovna4knihovna6P2104_vedecka_knihovnaP2105_vedecka_knihovnaP2106_vedecka_knihovna
< Home