výkres zaměření

výkres zaměření

výkres zaměření

výkres zaměření

výkres zaměření

P1030757P1030798P1030639P1030707P1030826

Barokní chlév a garáže jsou umístěny v centru obce Libodřice a jsou součástí bývalého JZD. V blízkostí se nachází kubistická vila architekta Josefa Gočára. Objekty uzavírají bývalý panský dvůr od jihu a zaměřovaná část chléva je jen část celého objektu. Mezi chlévem a barokní sýpkou byly nejspíše ve 20. století postaveny garáže, které využily barokní hradící zdi. Chlév je podélný objekt zastřešen sedlovou střechou s pálenou krytinou. Ze strany do dvora střecha přesahuje přes líc fasády o necelé 3m a kryje tím přístupovou komunikaci podél chléva. Objekt je dělen klenebními pasy na jednotlivé moduly, které jsou zaklenuty pruskou klenbou. V zaměřované části objektu se jedná o 10 okenních os. Objekt garáží je zastřešen pultovou střechou s pálenou krytinou

Oba objekty jsou v současnosti nevyužívány a po zrušení JZD na konci 20. století jsou nevyužity. V současné době se zde nacházejí dočasně uskladněné věci od různých lidí, především od sběrného dvora, umístěného hned v sousedství.

spolupráce:
Tomáš Kocourek

zadavatel:
Tolin, s.r.o

< Home