Stavba je umístěna v lokalitě s rodinnými domy. Dům je vystavěn na nárožní parcele. Jedná se o úzkou a dlouhou parcelu, z které vychází i samotný architektonický návrh. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený podélného tvaru ze strany od Cesty III se stáním jednoho auta. Střecha objektu je sedlová s mírným sklonem. Dům je rodinný pro tří až čtyř člennou rodinu. Vstupní prostor je krytý přesahem druhého podlaží. Zahrada je orientována na východ. Před velkým oknem obývací prostoru je navržený dřevěný rošt venkovního posezení. Objekt se vyznačuje „uzavřeností“ do ulice a otevřenosti do vlastní zahrady. Proto jsou okna orientována do křižovatky malá. Ve střeše jsou umístěna čtyři střešní okna. Z jižní strany jsou připojeny dřevěné hospodářské stavby souseda.

viz-fin-2viz-fin-11NP2NP

ZS 2007-2008   3. ročník (Ljubljana)

vedoucí práce:
asist. Igor Seljak, univ.dipl.inž.arh.

spolupráce:
Sanja Kašaj

< Home