Dominantou hudebního pavilonu navrženého nad třemi čtverci o stranách 6m je válcové těleso složené ze dvou půlválcových ploch. jednoho většího - statického a druhého menšího - dynamického, které se otáčí kolem hlavní osy válce. Tímto řešením se může prostor s klavírem zcela uzavřít nebo otevřít. Tato válcová hmota vystupuje nad horizontálu střešní konstrukce a díky bazilikálnímu osvětlení je osvětlen vnitřní prostor. Velkou část plochy zabírá hlediště s 36 místy k sezení, které klesá k spodní úrovni pavilonu. Statická půlválcová plocha má v podzemí dveřní otvor do zadní části pavilonu (zázemí, šatna umělce, WC). Do této části je možné se dostat, pouze v případě, že půlválcová dynamická plocha je v takové poloze, že zadní statická plocha je nezakrytá. V této poloze umělec může vstoupit přes dveřní otvor ke klavíru a vyčkat až se dynamická plocha otočí o 180° a tím se pódium otevře k hledišti. Dveřní otvor je v takové světlé šířce, aby se mohl klavír přesunout do zázemí a pódium se uvolní pro jiné menší komorní hudební těleso. Pavilon je volně stojící objekt v krajině a jeho řešení bez obvodového pláště dovoluje vnímat okolní krajinu. Proti nadměrnému oslunění je po obvodu systém stahovacích rolet na elektrický pohon.

pavilonpavilon - finalpavilon - final-01pavilon - final-02pavilon - final-0301P1Plogo

LS 2005-2006  1. ročník

vedoucí práce:
doc.Ing.arch. Dagmar Glosová, CSc.

konzultace:
Ing.arch Barbora Krejčová

< Home