První samostatná urbanistická práce.  Byla vypracována v rámci cvičení z Urbanismu ve 2. ročníku. V zadání bylo přesně určeno území, orientace ke světovým stranám a typ zástavby. Mým úkolem bylo do území o ploše téměř 3,5 ha navrhnout zástavbu rodinnými domy volně stojícími, atriovými a řadovými. Z východní strany k území přiléhala rušná hlavní třída s tramvajovou dopravou, a proto jsem ji od klidného bydlení oddělil zeleným pásem parku s veřejnou stavbou v ose.  Promenáda s bazény slouží obyvatelům z blízkého okolí. Ve středu území je skupina atriových domů s obytnou ulicí. V těchto ulicích je téměř vyloučena automobilová doprava. Parkování je individuální v řadových a volně stojicích domech. V atriových domech je řešeno odstavným parkovištěm v čele řady domů. Předpokládaný počet obyvatel je 320 v 80 domech.

S odstupem času musím konstatovat, že zastavět tak velké území v centru města rodinnými domy je hloupost. Ideálním řešením by byly bytové polyfunkční vícepodlažní objekty s parkovou úpravou okolí s ohledem na stávající urbanistickou strukturu.

klauzuramodelklauzura obrazek s sedym CBpohled na ulici

ZS 2006-2007   2. ročník
Urbanismus II

konzultace:
Ing. arch. Vavřín Sklenář, CSc.
Ing. arch. Max Wittmann, Ph.D.

< Home