Město Havířov vyhlásilo začátkem srpna 2007 veřejnou dvoukolovou soutěž o návrh logotypu města. V rámci prvního kola bylo doručeno do soutěže 83 návrhů od 32 účastníků z Havířova, Ostravy, Olomouce, Frýdku-Místku a dalších měst. V prvním kole jsem se umístil na třetím místě, ale ve druhém jsem zvítězil.

Grafický manuál
Jednotný vizuální styl je dnes běžnou součástí komunikace městské správy a orgánů měst evropského významu. Vizuální styl města Havířova je stěžejním nositelem současné městské identity, výrazem moderního a rozvíjejícího se města s jedinečnou architekturou. Jeho aplikace je projevem intenzivní pozornosti městské správy, která je věnována komunikaci s občany i zahraničními návštěvníky. Vizuální styl města podněcuje pocit sounáležitosti mezi obyvateli a zviditelňuje aktivity města navenek.

Jednotný vizuální styl statutárního města Havířova je souborem vizuálně sjednocených prvků komunikace a prezentace. Základem vizuálního stylu je značka – logo. Svou podobou odkazuje na jedinečnou architekturu města. Ostatní stanovené prvky vizuálního stylu umožňují snadnou a nezkreslenou identifikaci s městskou správou, což pak vede k efektivnější a úspornější komunikaci. Zavedení jednotného vizuálního stylu výrazně přispívá ke sjednocení komunikace uvnitř úřadu, mezi organizacemi zřizovanými městem navzájem i směrem k široké veřejnosti. Grafický manuál kodifikuje všechny důležité prvky vizuálního a zároveň závazně stanovuje pravidla, způsoby, příklady a doporučení, jak postupovat při jejich praktické aplikaci.

Autorská zpráva
Havířov je mladé město postavené v nechvalné éře našich novodobých dějin. Nemá historické jádro, tak jako ostatní města. Je však charakteristické urbanistickou kompozicí města, založenou na stylu, který je často kritizován. S odstupem času se však ukazuje, přehlédneme-li ideologizovaný výraz domů, že městská struktura je nadčasová svým výrazem i lidským měřítkem. Sorela navrátila městům jejich původní městotvorné prvky – ulice, třídy, náměstí, nábřeží, bloky domů a kompaktní tvar města. Pravidelná uliční síť s páteřní hlavní třídou tvoří zástavbu s klidnou horizontálou střech.

Havířov má přívlastek zelené město, což nevyjadřuje jen to, že je město obklopené přírodou, ale že zeleň proniká i do městských dvorů, do městské struktury. Do dvorů s vlastním životem, dětskými hřišti s možnosti rychlé rekreace. Havířov je město lidí, město původně vystavěné pro ubytování horníků. Město jehož základní funkcí bylo a je bydlení.

Mám-li tedy navrhnout logo tohoto města, koncentrovaný symbol jeho charakteru, vycházím právě z ornamentu obytného bloku městské struktury.

logo_centralni_barevne_inverzniD0202_havirov_filozofie(20)(14)(13)(21)(18)(17)(16)(15)3 auta81
< Home