Gotický vstupní portál cisterciáckého kláštera Porta Coeli v Předklášteří, nevýznamnější památky tohoto regionu, byl inspirací pro návrh loga. Ustupující gotické lomené oblouky jsou z grafického návrhu jasně čitelné. Jejich počet odpovídá osmi obcím, které mikroregion tvoří. Pruh, z kterého lomené oblouky vycházejí, je místem pro text „mikroregion Porta“.  Barevnost základní barevné verze je modrá, která je barvou cisterciáckého řádu.

Logo je snadno použitelné pro všechny typy dokumentů, na vnější i vnitřní orientační systém i propagační materiály, které jsou nutnou součástí kvalitní nabídky pro turisty. Grafická značka je snadno zapamatovatelná a dá se použít jako grafický motiv propagačních materiálů.

logo_barevne_negativnipohlednice_1tabuletaskypastelky
< Home