Každé ministerstvo je pro chod státu nezbytné. Je však možné, při respektování určitých aspektů, vybrat jedno, které je pro budoucnost národa zvlášť důležité. Stát bude bohatším, pokud bude národ vzdělanější. Tento význam je mnohdy opomíjen, ale vhodný symbol nejvyššího úřadu vzdělanosti mu dopomůže získat vážnost a respekt veřejnosti. Základem úspěšného státu je vzdělaný národ. Národ, který ctí svůj stát a je na něj hrdý.

Grafickým symbolem je výřez zkratky ministerstva MŠMT. Takto vzniklý soubor různorodých tvarů odkazuje na rozmanitost vzdělávání, který systém školství v České republice nabízí. Dynamické tvary symbolizují na neustálé zdokonalování a obměnu výuky. Barevně je logo tvořeno základními barvami.

Adam Guzdek_logo MŠMT14variace
< Home