Grafický symbol loga Univerzity Hradec Králové poukazuje na lokaci univerzity. Hradec Králové je již od první poloviny 20. století charakteristický dvěma městskými okruhy, které s nadčasovou předvídavosti navrhnul architekt Josef Gočár. Univerzita, která má v symbolu tento charakteristický znak města, je pevně svázána s místem. Je jedinečná a nenahraditelná.

Univerzita Hradec Králové je mladou dynamickou univerzitou. Grafický symbol soustředných kružnic představuje centrum lidského poznání a vědění, kterým univerzita bezpochyby je. Kruh, který nemá začátek ani konce poukazuje na nikdy nekončící činnost vzdělávání a stálý koloběh studentů. Značka univerzity se skládá z grafického symbolu a textu Univerzita Hradec Králové, popřípadě s doplněním anglické verze. Text je možné umístit vedle grafické značky nebo symetricky pod ni. Základní barevná verze je červený grafický symbol a černý text. Červená barva vychází z barevnosti znaku města Hradec Králové. Lze použít i jednobarevnou značku červené barvy. Značky jednotlivých fakult se liší barevností a doplnění textu o název fakulty. Každé fakultě je přiřazena jedná barva, které lze s rostoucím počtem nových fakult doplňovat. Název fakulty je vysázen tučným písmem v barvě fakulty.

filozofie_IIlogo_UHK_barva_negativlogo_UHK_FF_barva_pozitivlogo_UHK_FPD_barva_pozitivlogo_UHK_FIM_barva_pozitiv
< Home