Architektonická studie řeší novostavbu rodinného domu v obci Dolní Těrlicko. Návrh respektuje zadání investorů s ohledem na výškopisné a polohopisné zaměření parcely a studia daného místa v návaznosti na orientaci ke světovým stranám a na širší okolí zejménana blízkost vodní nádrže.

Při navrhování byl kladen hlavní důraz na jasné strukturování prostor domu. Dům je navržen v horní části severozápadního svahu, delší stranou sleduje vrstevnice, což umožňuje využít exponovaného výhledu na vodní nádrž Těrlicko. Hlavní obytná místnost je osluněná pozdním jihozápadním zimním sluncem. Stínění okenních otvorů zabraňuje přehřívání vnitřních prostorů v letních měsících. Na jižní straně domu je umístěno parkovací stání pro dva osobní automobily. Příjezd k domu je z jihovýchodní strany po místní komunikaci. Samotný objekt se skládá ze dvou hmot. Hlavní objem o půdorysném rozměru 11x8 m je horizontálně dělen na horní zónu společenskou a dolní zónu klidovou. Menší objem připojený z jihovýchodu tvoří půlpatro o půdorysném rozměru 4x8 m. Dům je zastřešen plochými střechami s výškou atik 4,5 m a 3,3 m od upraveného terénu.

Dům je prostorově úsporný s horizontálně oddělenou zónou společenskou od zóny klidové. Přístup je z jihovýchodní strany přes zádveří, odkud je možné vstoupit do tetovacího salonu umístěného v polopatře nebo dále pokračovat do vlastního rodinného domu přes vstupní halu se schodištěm. Hlavní obytný prostor s kuchyňskýmkoutem a jídelnou má přístup na jihozápadní terasu. Dominantnív otevřeném prostoru je hranol s krbovou vložkou z pohledovéhobetonu s viditelným prkenným bedněním, který oddělujeservisní prostory od hlavního obytného prostoru. Je zde umístěnamístnost pro domácí práce a wc. Z terasy je přístupná místnostsloužící jako sklad záhradního nábytku. Klidová zóna ve spodním podlaží je složena ze tří ložnic a z prostorné komfortní koupelny. Ložnice mají přímý vstup do zahrady, která je určena výhradně k privátním účelům pro potřeby rodiny. Veškerý společenský život se odehrává na terase v horním podlaží. Touto prostorovou diferenciací (terasa je umístěna na jiné straně, než jsou výstupy z jednotlivých ložniž) je zajištěno soukromí všech uživatelů rodinného domu.

Rodinný dům je vystavěn z vápenopískových bloků s tepelnou izolací z minerálních desek. Stropní konstrukce jsou monolitické betonové. Fasáda je omítnuta vápennou omítkou přírodní barvy. Ploché střechy jsou navržené jako vegatční s extenzivní formou zeleně. Výplně otvorů jsou z plastových profilů s izolačním trojsklem vyplněným argonem. Konstrukce terasy je z kovových pozinkovaných profilů s dřevěným fošnovým roštem.

zastavěná plocha 115,11 m2
podlažní plocha 149,40 m2
obestavěný prostor 653,89 m3

RD Těrlicko2RD Těrlicko3RD Těrlicko4RD Těrlicko520120623213158_1m54s20120623214504_2m52s20120623223140_3m19s20120623224123_2m23s20121011095349_7m29s

investor:
Jakub Sonnevend
Markéta Sonnevend

< Home