Námět kaple je převzat od studenta FAST VŠB-TUO. Zaujalo mě, že nosná konstrukce je vně kaple s ponecháním volného prostoru v interiéru. Kapli jsem doplnil zvonicí a v prostoru pod náměstím jsem navrhl výstavní síň a veřejné WC. Fasády jsou tvořeny kamenným zdivem a hladkou omítkou. Prosklené části jsou v kombinacích čirého a pískovaného skla v tmavě zelených hliníkových profilech. Hlavní vstup tvoří betonová brána s křížem na pozadí pískovaného skla. Schodiště uvnitř kaple umožňuje přístup na galerii a v podzemí toalety. V interiéru kaple se uplatňují skleněné prvky, hrubá omítka a pohledový beton. Osvětlení je umístěno v místě žeber stropu. Náměstí je vydlážděno žulovými deskami dvou barev v pravidelném čtvercovém rastru.

Kaple6Kaple7Kaple5Kaple2
< Home