Osmnácti třídní základní škola s celkovým počtem 288 žáků byla navržena jako komplex prostorů pro setkávání (aula), tělovýchovu (tělocvična), společné prostory (knihovna, jídelna), kmenové učebny pro 1., 2. a 3. stupeň (děleno po 3 letech) a specializované učebny pro 2. a 3. stupeň. Prostory 1. stupně mají vlastní vstup a učebny jsou provozně odděleny od ostatních. Nacházejí v přízemí, jsou osvětleny střešním světlíkem a každá třída má terasu s přístupem na zahradu. Hlavní vstup školy se nachází na čestném dvoře tvořeném objektem s učebnami, foyerem a aulou. V přízemí objektu s učebnami se nachází v exteriéru kolovna, v interiéru pak odborné učebny, šatny, knihovna a jídelna s kuchyní. V dalších podlažích jsou na jižní stranu orientované kmenové učebny 2. a 3. stupně (každé v jednom podlaží). Při severní straně se nachází specializované učebny (výtvarná výchova, hudební výchova, jazyky, fyzika a chemie s kabinety učitelů). Aula s 325 místy k sezení slouží ke společenským akcím školy. Tělocvična na východní straně celého komplexu svou přístupovou chodbou vytváří pobytový dvůr pro žáky na čerstvém vzduchu.

1np2np3nprez

ZS 2007-2008   3. ročník (Ljubljana)
Družbene stavbe

konzultace:
asist. Mitja Zorc, univ.dipl.inž.arh.

< Home