výkres zaměření

výkres zaměření

výkres zaměření

P1020251P1020287P1020359P1020572P1020470P1020759

Objekt je umístěn v centru obce Libodřice a je součástí bývalého JZD. V blízkostí se nachází kubistická vila architekta Josefa Gočára. K objektu je ze severovýchodní strany přistavěn rodinný dům. Dům je vystavěn podél klidné komunikace. Jedná se o dvoupatrový částečně podsklepený objekt obdélníkového půdorysu. Střecha objektu je mansardová. Výškou římsy a hřebene převyšuje výšky hřebenů sousedních objektů. Na rozdíl od přísně symetrické fasády do ulice je fasáda ze dvora narušena asymetericky umístěným vstupním otvorem. Na obou fasádách je ve středu mělce vystupující rizalit nahoře zakončený tympanonem. Na tympanonu fasády orientované do dvora je erb rodu Althanů.

Objekt je v současnosti nevyužíván a po zrušení bytových jednotek na konci 20. století je neobýván. V současné době je bez okenních a dveřních výplní a bez vnitřních omítek a připraven k rekonstrukci.

spolupráce:
Tomáš Kocourek

zadavatel:
Tolin, s.r.o.

< Home