Na základě urbanistické studie vytvořené v minulém semestru jsem vypracoval studii bytového domu s kinem. Neobvyklý tvar půdorysu, problémy s rozponem nosných prvků si kladly za úkol vyřešit nastávající problémy neobvyklou konstrukcí. Tzv. superkonstrukce umožňují mít v sobě dvě a více konstrukcí, kdy jedna je vždy primární a další sekundární. Primární konstrukce vynáší tu sekundární. V systému, který jsem zvolil je primární nosnou konstrukcí železobetonový rám s vykonzolováním. Tento rám se opakuje a v závislosti na půdorysném umístění se mění jeho rozpon. Soustava těchto železobetonových rámů je ztužena po obvodu  a uvnitř půdorysu dalšími „průvlaky”. Tímto vznikne tuhý rošt, který slouží jako podklad pro vybetonování desky a zavěšení stropní konstrukce nad přízemím. Zavěšení desky na ocelová táhla vyřeší problém s podporami v parteru. Tímto může být parter zcela bez podpor (mimo pilíře superkonstrukce rámů). Výška horní příčle rámu superkonstrukce je 2,0 m. Tímto vznikne prostor pro umístění technického podlaží potřebného pro svedení všech odpadů z jednotlivých bytů. Tento prostor je mezi jednotlivými křídly využit jako velký truhlík pro zeleň.

První a druhé nadzemní podlaží je veřejné. V přízemí směrem do obchodní ulice jsou umístěny prodejní plochy různých velikosti s vlastním hygienickým zázemím. Napříč objektem prochází pasáž, z které je přístupné kino a restaurace. Tyto významné provozy jsou zvýrazněny umístěním světlíku nad jejich vstupy. Kino má kromě velkého promítacího sálu ještě další menší sál vhodný k pořádání komorních koncertů, plesů nebo schůzí. Kino je v patře propojeno s restaurací-kavárnou. Velké plochy ve 2. podlaží určené především pro administrativní činnost jsou navržené jako velkoprostorové kanceláře. Třetí až šesté podlaží jsou typová podlaží bytů různých velikostí. Tato horní stavba je složena ze čtyř schodišťových sekcí a třech pavlačových se 75 byty. Pavlačové sekce jsou ve třetím podlaží propojeny. Celý objekt a celá navrhovaná zástavba počítá s velkoprostorovými podzemními garážemi. Příjezd k nim je ze třech stran - z ulice Veletržní a dvakrát z ulice Rybářská. Garáže jsou dvoupodlažní. Kapacita parkovacích míst pod objektem převyšuje požadavek 1,2 stání na byt (462 míst). Garáže slouží návštěvníkům kina a také obyvatelům věžových domů v blízkosti. V druhém podzemním podlaží jsou umístěny sklepní prostory k jednotlivým bytům a další vybavenost jako je centrální kotelna s výměníkovou stanicí, prádelna a hobby místnost.

rendr0-r copyrendr1 copyrendr5 copyrendr6 copyKras_Adam_Page_09schemaKras_Adam_Page_14

LS 2009-2010  5. ročník

vedoucí práce:
doc.Ing.arch. Jiří Oplatek-SIA
doc.Ing.arch. Dagmar Glosová, CSc.

< Home