Urbanistická studie byla součástí cvičení z typologie obytných staveb na škole architektury v Ljubljani. Jedná se o oblast, která leží v severo-západní části Ljubljany u jezera Koseze Ribnik. V dnešní době se jedná o část města, která je hojně využívána k rekreaci a sportovním aktivitám. Navrhuji zde obytnou čtvrť se 78 rodinnými atriovými domy o jednom nadzemním podlaží. Nechybí zde ani drobná občanská vybavenost v podobě obchodu a restaurace u jezera. Předpokládaný počet obyvatel je 390. Terén je zde rovinatý a místo u jezera s výhledem na Alpy nabízí velmi vhodné bydlení pro rodiny s dětmi.

plan Koseze

ZS 2007-2008   3. ročník (Ljubljana)
Stanovanjske stavbe

konzultace:
prof. Igor Kalčič, univ.dipl.inž.arh.

< Home