Oslavy založení školy architektury v Brně, které se konají vždy jednou za deset let, jsou významnou události, která vyžaduje důkladnou přípravu. Ke spolupráci jsem byl vyzván proděkankou doc. Poslušnou již v květnu roku 2009, přestože oslavy se konaly až v říjnu stejného roku. Mým úkolem bylo domyslet jednotný vizuální styl oslav a propagačních předmětů, vytvořit webové stránky a následně se podílet i na samotné realizaci a organizace dne oslav 9. října 2009. Inspiraci mi byla povedená oslava 80. výročí školy v roce 1999. Z nedostatku financí jsme si nemohli dovolit všechny absolventy pozvat osobní pozvánkou s vloženým dárkem a tím upozornit na konající se oslavy. Spoléhali jsme pouze na reklamu v médiích a odborném tisku, popřípadě na webových stránkách fakulty, což nebylo zcela správné. Základem všech materiálů bylo logo, které bylo převzato v podobě šablonovité číslice 90 s doplňujícím textem. Vznikly papírové tašky, plakát se jmény všech absolventů, trička, bloky, pastelky, odznáčky, ročenky bakalářských a diplomových prací a katalog představující fakultu, osobnosti, jednotlivá pracoviště a aktivity studentů na fakultě. Tyto materiály s jednotným stylem používá fakulta i nadále jako propagační materiály školy pro zahraniční návštěvy a k různým účelům. Sponzorským darem byla potištěna reklamní tramvaj, která po dobu jednoho měsíce jezdila po Brně.

Příprava interiéru vstupních prostor byla tématem předúkolu studentů prvního ročníku magisterského stupně doc. Oplatka. Studenti vytvořili z neudržovaných místností v přízemí fakulty reprezentativní prostor, který byl v souladu s vizuálním stylem oslav. Jejich pečlivosti a bystrým nápadům patří velké poděkování. Nesmím opominout ještě řadu dobrovolníků, kteří se ujali rolí stewardů, a díky kterým oslavy proběhly hladce a bez problémů. Návštěvníci byli s organizací spokojení a společně s celým organizačním týmem věříme, že za dalších deset let se všichni s radosti opět setkáme.

IMG_0021promat (10)P1130465P1130116P1130105P1130482P1130417P1130559P1130607

05-10/2009

spolupráce:
Bc. Michal Bálek, Bc. Martina Báleková, Bc. Michala Hlavová, Bc. Tomáš Kocourek, Bc. Anna Koželouhová, Bc. Ivana Kynčlová, Bc. Lenka Leidorfová, Bc. Vlastimil Novotný, Bc. Markéta Pospíšilová

konzultace:
doc.Ing.arch. Iva Poslušná, Ph.D.
doc.Ing.arch. Dagmar Glosová, CSc.

< Home